Vierde ronde Comeniusprogramma van start

De vierde ronde van het Comeniusprogramma is van start. Onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen vanaf nu financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Deze ronde kunnen 66 aanvragen gehonoreerd worden.

Binnen het Comeniusprogramma kunnen in 2020 drie soorten beurzen toegekend worden. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (50.000 euro)
  • voor innovatie binnen een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling, Senior Fellows (100.000 euro)
  • voor een innovatie gericht op meerdere samenwerkende faculteiten, gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen,  Leadership Fellows (500.000 euro)

Thema’s

Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen éen van de volgende thema’s:

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Call for proposals

De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de NRO-programmapagina of de FAQ. Daarnaast kunt u contact opnemen met het NRO via comenius@nro.nl.