Vijfjarig onderzoek naar open online onderwijs van start

Onderzoekers onder leiding van prof. dr. Marco Kalz, hoogleraar Open Education aan de Open Universiteit, zullen vijf jaar lang onderzoek doen naar open en online hoger onderwijs. Het project moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde, praktische adviezen voor de onderwijspraktijk over het aanbieden van dit type onderwijs en over de strategische impact voor de organisatie. Het NRO en het ministerie van OCW stelden hiervoor in totaal € 1.350.000 beschikbaar.

Het onderzoeksproject, met als titel SOONER (‘De Structuratie van Open Online Onderwijs in Nederland’), is een samenwerking tussen de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht. De onderzoekers gaan systematisch en over langere tijd fundamenteel en begeleidend onderzoek uitvoeren naar open online onderwijs in Nederland. In het begeleidend onderzoek wordt gebruikgemaakt van de projecten in het kader van de stimuleringsregeling voor open en online onderwijs van het ministerie van OCW.

Praktische adviezen

De onderzoekers benaderen open online onderwijs vanuit het organisatie-perspectief (macro-niveau), vanuit het perspectief van cursusontwerp en ondersteuning (meso-niveau) en vanuit studentperspectief (micro-niveau). Het onderzoek moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag hoe studenten tijdige en passende terugkoppeling kunnen krijgen bij open online onderwijs. En op de vraag hoe je kleinschalige pilots zodanig kan ontwikkelen dat er bij opschaling geen onverwachte en ongewenste effecten optreden.
Met behulp van de projecten uit de stimuleringsregeling wordt ook gekeken naar de inbedding van open online onderwijs in organisaties. Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van beproefde benaderingen voor programma-evaluaties uit de gezondheidswetenschappen.

Europese vergelijking

Het project bouwt voort op Nederlandse projecten zoals WikiWijs (over het gebruik van digitale leermaterialen) en SURF-projecten over MOOCs (Massive Open Online Courses), maar ook op Europese projecten zoals OpenupEd (dat MOOCs van verschillende aanbieders samenbrengt onder een kwaliteitslabel), het MOOCKnowledge project (een Europese, aanbiederonafhankelijke survey over MOOCs) en het SCORE2020 project (gericht op de ondersteuning van de behoefte van onderwijsinstellingen aan OOE). Data van deze Europese projecten worden vergeleken met Nederlandse initiatieven.

Over het onderzoeksproject

Het SOONER-project start in september 2015 onder leiding van prof. dr. Marco Kalz (leerstoel Open Education, faculteit Management, science en technologie, Open Universiteit), dr. Peter van Rosmalen (Welten-instituut, Open Universiteit) en prof. dr. Liesbeth Kester (departement Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht).