Vooraankondiging: 3e ronde praktijkgericht onderzoek Gedrag en Passend Onderwijs

Begin november 2019 wordt een nieuwe subsidieronde opengesteld binnen het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs. Financiering kan worden aangevraagd voor kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten (18 maanden).

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers. Dit programma richt zich op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. Het gaat om onderzoek binnen drie perspectieven, namelijk schoolcultuur, leraar of leerling. De projecten moeten concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

De procedure voor de toekenning van financiering verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van de startaanvraag. Het NRO selecteert de beste startaanvragen. In een werkconferentie kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun startaanvraag uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 21 januari 2020; voor de startaanvraag is dat 10 maart 2020. Uiteindelijk kunnen 8 voorstellen, 4 per sector, gehonoreerd worden.