Vooraankondiging: call beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

Het NRO werkt aan een call for proposals voor een (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de curriculumherziening en bevindt het proces zich in de ‘ontwikkelfase’. Onder andere vakdocenten, lerarenopleiders en wetenschappers zijn hier landelijk bij betrokken. Het ministerie van OCW heeft het NRO gevraagd om voor de volgende fase, de ‘realisatiefase’, een call uit te zetten voor langlopend beleidsonderzoek (vier jaar) waarin dit proces wordt gevolgd. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor een advies over de verdere vormgeving van de (wettelijk verankerde) periodieke herziening van de kerndoelen en eindtermen in het curriculum.

Openstelling subsidieronde

De planning van curriculum.nu is verschoven en vooralsnog onduidelijk.

In de call for proposals zal meer achtergrondinformatie staan. Bij overige vragen kunt u contact met het NRO opnemen via probo@nro.nl.