Vooraankondiging: call beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

Nog voor de zomervakantie, in juni, verwacht het NRO een call for proposals te publiceren voor een (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’.

Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan de curriculumherziening en bevindt het proces zich in de ‘ontwikkelfase’. Onder andere vakdocenten, lerarenopleiders en wetenschappers zijn hier landelijk bij betrokken. Het ministerie van OCW heeft het NRO gevraagd om voor de volgende fase, de ‘realisatiefase’, een call uit te zetten voor langlopend beleidsonderzoek (vier jaar) waarin dit proces wordt gevolgd.  De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor een advies over de verdere vormgeving van de (wettelijk verankerde) periodieke herziening van de kerndoelen en eindtermen in het curriculum.

Openstelling subsidieronde

Het NRO verwacht medio juni 2018 een call for proposals te publiceren waarin organisaties worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De verwachte deadline voor het indienen van aanvragen is medio september 2018. De bekendmaking van de uitslag zal eind december 2018 zijn, zodat het onderzoek in 2019 van start kan gaan.

In de call for proposals zal meer achtergrondinformatie staan. Bij overige vragen kunt u contact met het NRO opnemen via probo@nro.nl.