Vooraankondiging call for proposals Open module NCO

Begin februari zal de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een call for proposals openstellen voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs.

Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de subsidieronde voor open modules beoogt de programmacommissie de NCO-database te verrijken: nieuwe data moeten worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.

Onderzoekers worden uitgenodigd voorstellen in te dienen voor onderwerpen die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s -of op de snijvlakken hiervan- uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. De socialiserende functie van onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 4 jaar.

Informatiebijeenkomst 16 maart

Het NRO organiseert, samen met de nationaal coördinatoren van het NCO, Mark Levels en Rolf van der Velden, op 16 maart (10.30 – 12.00 uur) een informatiebijeenkomst voor onderzoekers die belangstelling hebben om een voorstel in te dienen. Onderzoekers dienen zich uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 aan te melden via info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Meer informatie over de call for proposals wordt uiterlijk begin februari gepubliceerd op de websites van het NRO en het NCO.