Vooraankondiging call ‘Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’

Vanaf juni 2017 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen in de tweede ronde Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Met deze ronde financiert het NRO praktijkgerichte onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal drie jaar. Aanvragen in deze financieringsronde dienen aan te sluiten bij het Onderzoeksprogramma van het NRO 2016-2019.

» Bekijk de NRO-programmering voor 2016-2019

Doel

De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Wie kan aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers én professionals uit de onderwijspraktijk. Zij stellen de aanvraag gezamenlijk op en voeren het onderzoek gezamenlijk uit.

Voor de volgende onderwijssectoren kan financiering worden aangevraagd: voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en speciaal onderwijs (po en so), voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (vo en vso), en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarnaast kunnen in deze ronde sectoroverstijgende onderzoeksvoorstellen worden ingediend door consortia waarin meerdere onderwijssectoren zijn vertegenwoordigd.

Er is maximaal 500.000 euro per onderzoek beschikbaar. Verdeeld over de onderwijssectoren gaat het bij benadering om de volgende hoeveelheid projecten:

  • vve, po en so – 8
  • vo en vso – 8
  • mbo – 5
  • sectoroverstijgend – 5

Procedure

In deze ronde wordt gewerkt met vooraanmeldingen: dit beperkt uitgewerkte onderzoeksvoorstel kan uiterlijk in oktober 2017 worden ingediend. De kandidaten die het meest kansrijk zijn voor financiering van hun voorstel ontvangen een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De deadline voor volledige aanvragen is eind maart 2018. De bekendmaking van de uitslag wordt verwacht in juli 2018.

Meer informatie volgt in de call for proposals die in juni wordt gepubliceerd.