Vooraankondiging call ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’

Het NRO verwacht in maart 2017 een call for proposals te lanceren voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek naar vijf reeds geselecteerde innovatiecentra vve. Ieder innovatiecentrum bestaat uit een gemeente en voorscholen, eventueel aangevuld met overige instellingen.

Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van de kwaliteitsverhogende maatregelen in de geselecteerde innovatiecentra te onderzoeken. Het is de bedoeling dat de onderzoekers, na selectie van hun voorstel, de uitvoering van de innovatieve maatregel in de praktijk en het onderzoek naar het effect daarvan zo goed mogelijk met de vijf geselecteerde innovatiecentra afstemmen.

De onderzoeksgroep stelt een landelijke aanjager aan om de innovatiecentra te begeleiden en een schakel te vormen tussen de onderzoeksgroep en de innovatiecentra. De beoogde aanjager dient al voor de start van het onderzoek bekend te zijn en deel uit te maken van het onderzoeksteam dat de aanvraag indient.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek dienen regionaal en landelijk verspreid te worden. In het najaar van 2020 dienen de resultaten van het onderzoek naar de werking van de maatregelen beschikbaar te zijn. Halverwege het project, eind 2018, wordt een tussentijdse rapportage verwacht. Het onderzoek dient nadrukkelijk ook resultaten op te leveren die licht werpen op factoren die bepalend zijn voor de werkzaamheid van de innovatieve maatregel.

Meer informatie

Een beschrijving van de vijf geselecteerde innovatiecentra en meer informatie over het in contact komen met deze centra komt zo snel mogelijk na de selectie beschikbaar op onze website.

De looptijd van het onderzoeksproject is drie jaar en dient te starten uiterlijk aan het begin van schooljaar 2017-2018. Er kan één onderzoeksteam geselecteerd worden. Voor het onderzoek is 846.000 euro beschikbaar.

Bekijk de NRO programmapagina innovatiecentra vve.