Vooraankondiging: nieuwe subsidieronde binnen Gedrag en Passend Onderwijs

Volgende week wordt een nieuwe subsidieronde opengesteld binnen het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs. Door consortia kan financiering worden aangevraagd voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers. Dit programma richt zich op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. Het gaat om onderzoek binnen drie perspectieven: perspectief van de schoolcultuur, perspectief van de leraar en perspectief van de leerling. De projecten moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

De procedure voor de toekenning van financiering verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken voor hun projectidee. Het NRO selecteert de beste startaanvragen. In werkconferenties kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun startaanvraag uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 16 oktober 2018; voor de startaanvraag is dat 6 november. Het totale budget bedraagt 3.200.000 euro voor meerdere driejarige projecten.