Vooraankondiging: NRO Lerarenagenda gaat op Expeditie

Vanaf juni 2019 gaat een onderzoeksteam samen op expeditie om relevant en toekomstgericht onderzoek naar leraren te ontwerpen. Dit team zal worden samengesteld uit individuele onderzoekers. Naar verwachting kunnen geïnteresseerden zich in de loop van februari bij het NRO aanmelden voor dit team. Niet alleen onderwijsonderzoekers komen in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook filosofen, techneuten, sociologen en bedrijfskundigen. Zo ontstaan onverwachte cross-overs waardoor de vragen over de leraar van vandaag en morgen vanuit verrassende hoek worden benaderd.

Expeditie Lerarenagenda gaat over onderzoek naar de opleiding en professionalisering van leraren. Een team van onderzoekers zal al co-creërend samen een onderzoeksplan schrijven voor onderzoek met betekenis voor de toekomst. Onderzoek naar zo’n breed thema als de professionalisering van leraren is complex van inhoud en context. Vele verschillende actoren zijn op allerlei manieren betrokken. Dat vraagt om een onderzoeksopzet die continu rekening kan houden met die complexiteit en onverwachte ontwikkelingen.

Expeditie Lerarenagenda heeft drie overkoepelende thema’s, elk met specifieke onderdelen en mogelijke onderzoeksvragen: (1) de aard en inhoud van het leraarschap in het licht van nieuwe vragen vanuit de maatschappij en de leerling, (2) de samenwerking tussen lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen voor een doorlopende professionalisering, (3) de rol van teacher leaders en gedifferentieerde onderwijsteams. De bedoeling is dat de drie thema’s in samenhang door een team van onderzoekers onderzocht gaan worden over een periode van meerdere jaren. Het jaar 2019 is een voorbereidend jaar waarin de basis wordt gelegd voor de daaropvolgende drie jaar. In dit eerste jaar vindt de aanvraagprocedure plaats, waarbij in december 2019 het definitieve, uitgewerkte voorstel wordt opgeleverd.

Het belooft een spannende tocht te worden. Nieuwsgierig geworden? Houd dan de website van het NRO en @hetNRO op Twitter in de gaten! Meer informatie volgt spoedig.