Voorlichtingsmiddag 14 juni – Comeniusbeurzen 2018

Op woensdag 14 juni 2017 organiseert het NRO een voorlichtingsbijeenkomst over het Comeniusprogramma. Deze dag is voor geïnteresseerden die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2018. Ook medewerkers van (centrale) beleidsafdelingen die zich, bijvoorbeeld, met subsidie-advies en/of HR-beleid bezighouden zijn van harte welkom.

De voorlichtingsmiddag biedt algemene informatie over de opzet van het Comeniusprogramma, de drie beurzen en de inhoudelijke thema’s. De indiening- en beoordelingsprocedures komen aan bod en deelnemers kunnen vragen stellen over het schrijven van een voorstel en de procedure. Daarnaast delen commissieleden en laureaten hun ervaringen.

Voorlopige programma

12.30 – 13.00 Ontvangst
13.00 – 13.30 Plenaire opening
13.30 – 14.15 Q&A-sessie met laureaten en leden van de beoordelingscommissie
14.15 – 14.30 Pauze
14.30 – 15.15 Break-out sessie
15.15 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.30 Break-out sessie
16.45 – 18.00 Borrel

De invulling van de break-out sessies wordt bepaald op basis van de aanmeldingen. Meer informatie hierover volgt begin juni.

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vooraf aanmelden is verplicht. Er is plek voor een maximum aantal deelnemers, meld je aan. De voorlichtingsmidddag vindt plaats bij NWO in Den Haag.

Comeniusbeurzen 2018

De Calls for Proposals voor de beurzen worden begin juni gepubliceerd.

In september 2017 moeten intentieverklaringen ingediend worden; de deadlines voor uitgewerkte aanvragen zijn in oktober/november 2017.

De Teaching en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen éen van de thema’s: ‘Gelijke Kansen’, ‘Open en Online onderwijs’, ‘Onderwijs in verbinding met de samenleving’ en een ‘vrij’ thema. De Leadership Fellows moeten in hun aanvraag aantonen dat hun project aansluit bij het Strategisch Plan van de eigen instelling.

Comeniusprogramma in het kort

Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor onderwijsinnovatieprojecten aan zogenoemde Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. Het programma is opgezet om docenten in staat te stellen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing waar te maken. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

» Meer informatie over het Comeniusprogramma