Thematische overzichten – Wat werkt er nu echt?

Er wordt veel onderzoek naar het onderwijs uitgevoerd. Hierdoor groeit de hoeveelheid kennis, en dat is mooi. Maar er is inmiddels zo veel te vinden, dat het steeds lastiger wordt om overzicht te houden. Hoe weet je nu of onderzoeksresultaten nog geldig zijn, of dat ze zijn achterhaald? Hoe verhouden de resultaten uit het ene onderzoek zich tot de uitkomsten van het andere? En wat kan je eigenlijk met de kennis in je klas?

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan overzicht én aan toegankelijke kennis, heeft het NRO op verschillende thema’s overzichten laten maken. Deze overzichten zijn in eerste instantie bedoeld voor praktijkprofessionals: leraren, schoolleiders en beleidsmedewerkers. Ze vatten recente uitkomsten van onderzoek samen en vermelden zo veel mogelijk ook implicaties voor de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid.