Werkgroep vakdidactisch onderzoek

Op verzoek van het NRO hebben Ronald Ulrich en Sophie Huiskamp in 2018 een verkenning verricht naar de positie, omvang en impact van het vakdidactisch onderzoek in Nederland. Het resultaat hiervan is vastgelegd in een position paper met de titel ‘Vakdidactisch onderzoek in Nederland. Bijdragen aan de verbetering van het onderwijs door focus en samenwerking’. Tijdens een overleg met een aantal deskundigen uit het vakdidactisch onderzoeksveld op 13 september 2019, is besloten een werkgroep in te stellen die zich zal richten op een van de aanbevelingen uit de verkenning. Deze werkgroep is 21 januari j.l. van start gegaan met de aanbeveling om een gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen met als doel het vakdidactisch onderzoek te versterken.

De werkgroep zal binnenkort collega’s in het vakdidactisch onderzoeksveld raadplegen met een eerste opzet van de agenda en zal in een later fase ook het bredere vakgebied (zoals leraren en vakverenigingen) uitnodigen om input te leveren op de onderzoeksagenda.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van de werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Vera Counet (tel: 070 349 42 29, v.counet@nwo.nl).