Wetenschappelijke literatuur vinden

Op zoek naar wetenschappelijke publicaties? Hieronder een overzicht van Nederlands- en Engelstalige websites.

Nederlandstalige websites en zoeksystemen

Pedagogische Studiën en Tijdschrift voor Lerarenopleiders zijn twee Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften waarvan de artikelen (m.u.v. de twee meest recente jaargangen in het geval van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders) vrij te raadplegen via de website zijn.

Narcis doorzoekt zo’n twee miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige, vrij toegankelijke publicaties.

Betaald De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in vele digitale bronnen.

De HBO Kennisbank biedt zo’n 6000 vrij toegankelijke publicaties aan met resultaten van onderzoek door Nederlandse hogescholen binnen het domein Opvoeding & Onderwijs. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige publicaties.

Engelstalige websites en zoeksystemen

Engelstalige kennisbronnen die we je aanbevelen:

 • EBSCO information service: deze database bevat meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Gratis toegang? Ga naar www.voordeleraar.nl om je aan te melden. Je kunt ook daarna inloggen via OpenAthens.
 • ERIC (Education Resources Information Centre) is de grootste onderwijsonderzoekdatabank ter wereld. Na aanvinken van het selectievakje ‘Full text available on ERIC’ zoekt de databank binnen de meer dan 300.000 direct vrij toegankelijke publicaties (onder meer artikelen, boeken en proefschriften). Er is een lijst van tijdschriften op het terrein van onderwijsonderzoek beschikbaar waarbinnen ERIC zoekt. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het zoeken binnen ERIC? De Radboud Universiteit heeft een zelfstudiemodule ontwikkeld.
 • De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in vele digitale bronnen.
 • Narcis doorzoekt zo’n twee miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Meer dan een derde daarvan is open access.
 • De Research Map van Digital Promise biedt een indrukwekkende visuele weergave van hoe meer dan 100.000 recente en deels open access artikelen over onderwijsonderzoek zich onderling tot elkaar verhouden binnen en tussen elf verschillende topics. Bij doorklikken worden downloadlinks naar de meest representatieve artikelen binnen een (sub)topic gegeven. Er zijn twee type mapweergaves beschikbaar: de Network View en Chord View. Bekijk de YouTube video voor een tutorial.
 • Alternatieven: meer bronnen met Engelstalige wetenschappelijke literatuur

  • Bij weergave van onderzoeksresultaten via de zoekmachine Google Scholar (ook beschikbaar als extensie) is aan de rechterkant van het scherm in één oogopslag te zien welke artikelen direct gratis gedownload kunnen worden.
  • Open Knowledge Maps doorzoekt onderstaande BASE-database, en biedt overzicht door de gevonden artikelen in onderlinge samenhang met elkaar binnen een thema te visualiseren. Er kan gefilterd worden op open access publicaties.
  • Get the Research is gericht op het brede publiek en ontsluit 20 miljoen open access wetenschappelijke artikelen.
  • BASE (Bielefeld Academic Search Engine) doorzoekt zo’n 150 miljoen documenten, waarvan meer dan de helft open access is.
  • Education Commons ontsluit meer dan 200.000 open access publicaties vanuit universiteiten op het terrein van onderwijsonderzoek, waarbij je makkelijk kunt filteren op subonderwerp.
  • Met 1finder kun je zoeken in ruim 700.000 open access peer reviewed artikelen op het terrein van onderwijs.
  • Core doorzoekt 135 miljoen open access artikelen en biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van geavanceerde zoekopties.
  • Dimensions is begin 2018 gelanceerd en doorzoekt zo’n 20 miljoen vrij toegankelijke publicaties.
  • Op OnlineCollege.org tref je een overzicht met 99 Excellent Open Access Journals for Educators.
  • Met het Open Access filter aangevinkt, doorzoekt ScienceOpen bijna vijf miljoen vrij toegankelijke artikelen.
  • Paperity ontsluit meer dan twee miljoen artikelen, die direct vrij te lezen zijn zonder doorverwijzing naar een externe site.
  • Ingenta Open ontsluit vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften en boeken, waarbij gefilterd kan worden op het thema onderwijs.
  • De Directory of Open Access Journals omvat meer dan drie miljoen artikelen uit circa 10.000 open access tijdschriften, waaronder tijdschriften over onderwijsonderzoek.
  • De Directory of Open Access Books verwijst naar meer dan 12.000 boeken die door wetenschappelijke uitgevers vrij toegankelijk zijn gemaakt, vooral uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
  • OSF preprints doorzoekt ruim twee miljoen vrij toegankelijke ‘early versions’ van artikelen die nog niet via de officiële weg gepubliceerd zijn.
  • ResearchGate en Academia zijn online communities voor onderzoekers, maar ook voor niet-academici zijn miljoenen wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk via deze sites.
  • Open Access Theses and Dissertations en DART-Europe-E-theses Portal geven toegang tot proefschriften, aangeboden door meer dan 800 universiteiten, onderzoeksinstituten en bibliotheken.