Vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur vinden

« naar startpagina met keuzemenu ‘Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren’

Deze webpagina biedt een overzicht van voorzieningen die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur over onderwijsonderzoek.

Direct naar:
» Vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur vinden
» Een zoekvraag formuleren
» Een betaalmuur omzeilen
» Inzichten duiden en toepassen
» Betaalde alternatieven raadplegen
» Publiekssamenvattingen van onderzoeksresultaten, vertaald naar de onderwijspraktijk
» Ideeën inbrengen

Simpleicons_Interface_magnifier-1.svg

Vrij toegankelijke wetenschappelijke literatuur vinden

Pedagogische Studiën en Tijdschrift voor Lerarenopleiders zijn twee Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften waarvan de artikelen (m.u.v. de twee meest recente jaargangen in het geval van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders) vrij te raadplegen via de website zijn.
Pedagogische Studiën en Tijdschrift voor Lerarenopleiders zijn twee Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften waarvan de artikelen (m.u.v. de twee meest recente jaargangen in het geval van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders) vrij te raadplegen via de website zijn.

Pedagogische Studiën en Tijdschrift voor Lerarenopleiders zijn twee Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften waarvan de artikelen (m.u.v. de twee meest recente jaargangen in het geval van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders) vrij te raadplegen via de website zijn.

Narcis doorzoekt een miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige, vrij toegankelijke publicaties.

Narcis doorzoekt zo’n twee miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige, vrij toegankelijke publicaties.

De Research Map van Digital Promise biedt een indrukwekkende visuele weergave van hoe meer dan 100.000 recente en deels open access artikelen over onderwijsonderzoek zich onderling tot elkaar verhouden binnen en tussen elf verschillende topics. Bij doorklikken worden downloadlinks naar de meest representatieve artikelen binnen een (sub)topic gegeven. Er zijn twee type mapweergaves beschikbaar: de Network View en Chord View. Bekijk de YouTube video voor een tutorial.

De HBO Kennisbank biedt zo’n 6000 vrij toegankelijke publicaties aan met resultaten van onderzoek door Nederlandse hogescholen binnen het domein Opvoeding & Onderwijs. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige publicaties.

De HBO Kennisbank biedt zo’n 6000 vrij toegankelijke publicaties aan met resultaten van onderzoek door Nederlandse hogescholen binnen het domein Opvoeding & Onderwijs. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige publicaties.

ERIC (Education Resources Information Centre) is de grootste onderwijsonderzoekdatabank ter wereld. Na aanvinken van het selectievakje ‘Full text available on ERIC’ zoekt de databank binnen de meer dan 300.000 direct vrij toegankelijke publicaties (onder meer artikelen, boeken en proefschriften). Er is een lijst van tijdschriften op het terrein van onderwijsonderzoek beschikbaar waarbinnen ERIC zoekt. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het zoeken binnen ERIC? De Radboud Universiteit heeft een zelfstudiemodule ontwikkeld.

De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in vele digitale bronnen.

De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in vele digitale bronnen.

Bij weergave van onderzoeksresultaten via de zoekmachine Google Scholar (ook beschikbaar als extensie) is aan de rechterkant van het scherm in één oogopslag te zien welke artikelen direct gratis gedownload kunnen worden.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) doorzoekt zo’n 150 miljoen documenten, waarvan meer dan de helft open access is.

core

Core doorzoekt 133 miljoen open access artikelen en biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van geavanceerde zoekopties.

Dimensions is begin 2018 gelanceerd en doorzoekt momenteel zo’n 100 miljoen vrij toegankelijke publicaties.

Education Commons ontsluit meer dan 200.000 open access publicaties vanuit universiteiten op het terrein van onderwijsonderzoek, waarbij je makkelijk kunt filteren op subonderwerp.

Op OnlineCollege.org tref je een overzicht met 99 Excellent Open Access Journals for Educators.

ScienceOpen biedt veel zoekopties en de mogelijkheid tot Open Access filtering.

Paperity is volop in ontwikkeling en ontsluit meer dan één miljoen artikelen, die direct vrij te lezen zijn zonder doorverwijzing naar een externe site.

De Directory of Open Access Journals omvat drie miljoen artikelen uit circa 10.000 open access tijdschriften, waaronder tijdschriften over onderwijsonderzoek.

De Directory of Open Access Books verwijst naar meer dan 12.000 boeken die door wetenschappelijke uitgevers vrij toegankelijk zijn gemaakt, vooral uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

OSF preprints doorzoekt ruim twee miljoen vrij toegankelijke ‘early versions’ van artikelen die nog niet via de officiële weg gepubliceerd zijn.

ResearchGate en Academia zijn online communities voor onderzoekers, maar ook voor niet-academici zijn miljoenen wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk via deze sites.

Open Access Theses and Dissertations en DART-Europe-E-theses Portal geven toegang tot proefschriften, aangeboden door meer dan 800 universiteiten, onderzoeksinstituten en bibliotheken.

question

Een zoekvraag formuleren

De Open Universiteit heeft de publicatie Informatievaardigheden voor leraren uitgebracht.

De Hogeschool Rotterdam heeft een Handleiding zoekstrategie (PDF) gepubliceerd.

De Universiteit Utrecht biedt tips, achtergronden en training bij zoeken naar en omgaan met wetenschappelijke informatie.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een webcursus Informatievaardigheden ontwikkeld.

De Vrije Universiteit biedt een webcursus Informatievaardigheden aan.

De Universiteit Leiden heeft een webcursus Zoeken van wetenschappelijke informatie ontwikkeld.

Diverse zoektechnieken en het formuleren van informatievragen komen aan bod in het document Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken (PDF) van de Universiteit Twente.

De Radboud Universiteit heeft een zelfstudiemodule ontwikkeld waarin je leert zoeken binnen onderwijsonderzoekdatabank ERIC.

Onderwijs met Kennis helpt leraren bij het zoeken, selecteren en beoordelen van kennis ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk.

Lees de zes tips uit NRO-onderzoek om draagvlak voor onderwijsvernieuwingen binnen je school te genereren. Of download het volledige rapport.

2000px-Lock_font_awesome.svg

Een betaalmuur omzeilen

Een interessant artikel gevonden op de website van een uitgever, maar dien je ervoor te betalen om het volledige artikel te mogen lezen? Het programma Unpaywall helpt met het zoeken naar een gratis versie van de publicatie en kleurt groen als deze wordt gevonden. Het programma werkt als een plug-in in de browser (Chrome en Firefox).

De Universiteitsbibliotheken benoemen in de uitgave How to get the pdf (PDF) een aantal routes voor het bemachtigen van een wetenschappelijk artikel achter een betaalmuur.

Wanneer je op een betaalmuur stuit, kun je tevens de plugin Open Access Button activeren. De dienst gaat na of er op het web een vrij toegankelijke versie van het artikel beschikbaar is, en verwijst in dat geval door. De dienst werkt nog niet altijd even vlekkeloos.

Indien je beschikt over een Twitteraccount: voeg de hashtag #Icanhazpdf toe aan je tweet waarin je melding maakt van de weblink naar het artikel. Daarmee verzoek je de Twittercommunity om een kopie van het artikel dat je wilt lezen.

Je kunt de auteur van het artikel e-mailen met het verzoek om het artikel toe te sturen. Google de naam van de auteur en vind de website van de universiteit waar zij/hij werkzaam is. Daarop staan meestal contactgegevens van individuele onderzoekers vermeld.

Bulb

Inzichten duiden en toepassen

Onderwijs met Kennis helpt leraren bij het zoeken, selecteren, beoordelen en toepassen van kennis ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk.

De Education Endowment Foundation heeft voor scholen de Engelstalige uitgave Putting Evidence to Work: A School’s Guide to Implementation uitgebracht, bestaande uit een schema met aanbevelingen; een gids met uitgebreide toelichting; een voorbeeld van een implementatieplan en een overzicht van het verloop van een implementatieproces.

De toolkits Evidence-informed teaching: self-assessment tool for teachers en Evidence-informed teaching: self-assessment tool for schools van Chartered College of Teaching zijn ontwikkeld om leraren en schoolleiders te stimuleren om aan de slag te gaan met resultaten uit onderwijsonderzoek.

Maak zelf een implementatieplan. De tips die ZonMw geeft voor het implementeren van resultaten uit onderzoek in de dagelijkse zorgpraktijk, kunnen ook inspireren voor toepassing in de onderwijspraktijk.

Ook het Nederlands Jeugdinstituut biedt verschillende hulpmiddelen aan om een passende aanpak te vinden voor een te realiseren verandering.

Het Engelstalige Linpilcare project biedt diverse tools voor leraren aan, zoals Guide to review literature en How to read academic articles en Guide for critical reading.

Probeer je grip te krijgen op concepten waarover je leest in wetenschappelijke literatuur? The Project Map (onderdeel van Project Zero van de Harvard Graduate School of Education) visualiseert hoe je betekenis kunt geven aan concepten en hoe je ze kunt begrijpen.

index

Betaalde alternatieven raadplegen

Via DeepDyve is het mogelijk om voor 40 euro per maand onbeperkt wetenschappelijke artikelen te lezen.

Noun_project_410.svg

Publiekssamenvattingen van onderzoeksresultaten, vertaald naar de  onderwijspraktijk

Op de Wegwijzer Onderwijsonderzoek vind je mogelijkheden om artikelen te vinden, onderwijskennis uit te wisselen, een onderwijsvraag te stellen en meer.

De Kennisportal Onderwijs geeft toegang tot 20 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Met één zoekactie krijg je zoekresultaten uit alle aangesloten databases en websites gepresenteerd die betrekking hebben op inzichten uit onderzoek naar onderwijs.

Kennisrotonde

Krijg kosteloos een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op jouw onderwijsvraag via de Kennisrotonde.

De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.

Vakblad Didactief bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek.

De Canon beroepsonderwijs omvat een verzameling artikelen over diverse onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie en geeft resultaten uit onderzoek op toegankelijke manier weer.

De Harvard Graduate School of Education onderhoudt de website Usable Knowledge waarbij resultaten uit onderwijsonderzoek op verhalende wijze worden toegelicht, voorzien van bronnen naar meer informatie.

Teacher, een website van de Australian Council for Educational Research, biedt infographics en columns waarmee inzichten uit onderwijsonderzoek gedeeld worden.

Op The Learning Scientists bloggen Amerikaanse onderzoekers over wetenschappelijk onderzoek naar leren, om het gebruik van effectieve doceer- en leerstrategieën te vergroten. Er zijn ook in het Nederlands vertaalde posters beschikbaar.

Edutopia is een website van de George Lucas Educational Foundation, gericht op scholen, waarbij inzichten uit onderwijsonderzoek gedeeld worden op de onderdelen project-based learning, comprehensive assessment, integrated studies, social and emotional learning, teacher development en technology integration.

Project Zero voorziet in tools en materialen die leraren kunnen gebruiken, voortkomend uit onderzoek van de Harvard Graduate School of Education.

Best Evidence Encyclopedia en Best Evidence Encyclopaedia UK bevatten samenvattingen van educatieve interventies die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.

Bite Science is een database van het Center for Research on Children, Adolescents, and the Media (CCAM – UvA) met samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek naar jongeren. Educatie is een van de rubrieken in de database.

Educational Evidence Portal geeft via één ingang toegang tot diverse betrouwbare websites en databases met resultaten van onderwijsonderzoek.

Teaching and Learning Toolkit biedt toegankelijke samenvattingen van onderwijsonderzoek over leerlingen met speciale behoeften. Bij elk onderzoek wordt kort vermeld hoe effectief de beschreven interventie is, hoe sterk het wetenschappelijk bewijs voor de werking van de interventie is en wat de kosten van de interventie zijn.

What Works Clearinghouse geeft een overzicht van educatieve programma’s, producten en beleidsmaatregelen die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.

Science in the Classroom geeft toegang tot o.a. artikelen gepubliceerd in Science, en voorziet deze van aanvullend lesmateriaal.

Het Amerikaanse WestEd streeft naar onderwijsverbetering en biedt op haar website samenvattingen van onderzoeksresultaten aan.

Thoughts cloud

Ideeën inbrengen

Reacties op deze pagina en ideeën voor hoe we deze nog beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van leraren, ontvangen we heel graag. Neem contact op met Rowan Zuidema, adviseur Kennisbenutting, via r.zuidema@nwo.nl, via 070 349 43 66 of vul onderstaand contactformulier in.

Tijdens het afgelopen NRO-congres op 1 november 2017 namen ruim 30 onderwijsprofessionals deel aan de sessie ‘Open access wetenschappelijke literatuur vinden: hoe pak je dat aan?’. Bekijk een verslag van de sessie op nro-congres.nl/reportages. Zou je een dergelijke workshop ook willen bijwonen en zo ja, met welke insteek? Laat het ons weten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.