Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren

» naar startpagina met keuzemenu ‘Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren’

Toegang tot wetenschappelijke literatuur is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen van buiten de wetenschap. Leraren en andere onderwijsprofessionals die inzichten uit wetenschappelijke literatuur willen toepassen in hun lespraktijk, kunnen stuiten op betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten. Toch zijn er inmiddels diverse voorzieningen beschikbaar die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur. In dit artikel geeft het NRO daarvan een overzicht.

Achtereenvolgens komt aan bod welke initiatieven handig zijn bij:

  Het gericht zoeken naar en raadplegen van (open access) wetenschappelijke publicaties.
  Het vinden van een open access variant van een wetenschappelijk artikel achter een betaalmuur.
  Het lezen van wetenschappelijke tijdschriften over onderwijs waarvan alle artikelen vrij toegankelijk zijn.
  Het formuleren van relevante zoekvragen om wetenschappelijke literatuur te zoeken, en het selecteren van bronnen.
  Het vergroten van vaardigheden om een wetenschappelijk artikel te lezen, duiden en toe te passen.
  Het raadplegen van publiekssamenvattingen van onderzoeksresultaten, vertaald naar de onderwijspraktijk.

Zoeken naar en raadplegen van open access wetenschappelijke publicaties

  Narcis doorzoekt een miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Meer dan een derde daarvan is open access.
  De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in digitale bronnen.
  ERIC (Education Resources Information Centre) is de grootste onderwijsonderzoekdatabank ter wereld. Na aanvinken van het selectievakje ‘Full text available on ERIC’ zoekt de databank binnen de meer dan 300.000 direct vrij toegankelijke publicaties (onder meer artikelen, boeken en proefschriften). Er is een lijst van tijdschriften op het terrein van onderwijsonderzoek beschikbaar waarbinnen ERIC zoekt.

Narcis doorzoekt een miljoen publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Gedeeltelijk gaat het hierbij om Nederlandstalige, vrij toegankelijke publicaties.
De Koninklijke Bibliotheek wijst de weg naar wetenschappelijke content voor onder meer het onderwijs. Via het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek (15 euro per jaar voor privégebruik, gratis voor scholieren) is het mogelijk te zoeken in vele digitale bronnen.

  De HBO Kennisbank biedt zo’n 6000 vrij toegankelijke publicaties aan met resultaten van onderzoek door Nederlandse hogescholen binnen het domein Opvoeding & Onderwijs.
  Bij weergave van onderzoeksresultaten op de zoekmachine Google Scholar (ook beschikbaar als extensie) is aan de rechterkant van het scherm in één oogopslag te zien welke artikelen direct gratis gedownload kunnen worden.
  BASE (Bielefeld Academic Search Engine) doorzoekt ruim 80 miljoen documenten, waarvan meer dan de helft open access is.
  De Directory of Open Access Books verwijst naar meer dan 3000 boeken die door wetenschappelijke uitgevers vrij toegankelijk zijn gemaakt, vooral uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
  Open Access Theses and Dissertations en de Nederlandse variant Scripties Online geven toegang tot proefschriften en masterscripties, aangeboden door meer dan 800 universiteiten en onderzoeksinstituten.
  ResearchGate en Academia zijn online communities voor onderzoekers, maar ook voor niet-academici zijn miljoenen wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk via deze sites.
  Paperity is volop in ontwikkeling en ontsluit meer dan één miljoen artikelen, die direct vrij te lezen zijn zonder doorverwijzing naar een externe site.
  OSF preprints doorzoekt vrij toegankelijke ‘early versions’ van artikelen die nog niet via de officiële weg gepubliceerd zijn.

Open access variant van een artikel achter een betaalmuur

  Een interessant artikel gevonden op de website van een uitgever, maar dien je ervoor te betalen om het volledige artikel te mogen lezen? Het programma Unpaywall helpt met het zoeken naar een gratis versie van de publicatie en kleurt groen als deze wordt gevonden. Het programma werkt als een plug-in in de browser (Chrome en Firefox).

  Wanneer je op een betaalmuur stuit, kun je tevens de plugin Open Access Button activeren. De dienst gaat na of er op het web een vrij toegankelijke versie van het artikel beschikbaar is, en verwijst in dat geval door. De dienst werkt nog niet altijd even vlekkeloos.
  Indien je beschikt over een Twitteraccount: voeg de hashtag #Icanhazpdf toe aan je tweet waarin je melding maakt van de weblink naar het artikel. Daarmee verzoek je de Twittercommunity om een kopie van het artikel dat je wilt lezen.
  Tot slot kun je auteur van het artikel e-mailen met het verzoek om het artikel toe te sturen. Google de naam van de auteur en vind de website van de universiteit waar zij/hij werkzaam is. Daarop staan meestal contactgegevens van individuele onderzoekers vermeld.

    

Vrij toegankelijke tijdschriften op het terrein van onderwijsonderzoek

Pedagogische Studiën en Tijdschrift voor Lerarenopleiders zijn twee voorbeelden van Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften waarvan de artikelen (m.u.v. de twee meest recente jaargangen in het geval van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders) vrij te raadplegen via de website zijn.

  De Directory of Open Access Journals omvat meer dan twee miljoen artikelen uit circa 10.000 open access tijdschriften, waaronder tijdschriften over onderwijsonderzoek.
  Zie verder o.a. het overzicht 99 Excellent Open Access Journals for Educators of het overzicht Open Access Journals in Education van SpringerOpen.

Het formuleren van relevante zoekvragen om wetenschappelijke literatuur te zoeken, en het selecteren van bronnen

  De Open Universiteit heeft de publicatie Informatievaardigheden voor leraren (PDF) uitgebracht.
  De Radboud Universiteit heeft een zelfstudiemodule ontwikkeld waarin je leert zoeken binnen onderwijsonderzoekdatabank ERIC.
  De Hogeschool Rotterdam heeft een ‘Handleiding zoekstrategie deskresearch’ (PDF) gepubliceerd.

  De Universiteit Utrecht biedt tips, achtergronden en training bij zoeken naar en omgaan met wetenschappelijke informatie.
  Onderwijs met Kennis helpt leraren bij het zoeken, selecteren en beoordelen van kennis ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk. De webtool bevordert dat leraren meer onderbouwde onderwijskundige keuzes maken.
  De Universiteit Leiden heeft een webcursus Zoeken van wetenschappelijke informatie ontwikkeld.
  De Vrije Universiteit heeft een webcursus Informatievaardigheden ontwikkeld.
  De Rijksuniversiteit Groningen heeft een webcursus Informatievaardigheden ontwikkeld
  Diverse zoektechnieken en het formuleren van informatievragen komen aan bod in het document Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken (2014) van de Universiteit Twente.

   
  

Gratis online cursus om te leren een wetenschappelijk artikel te lezen, duiden en toe te passen

  Onderwijs met Kennis helpt leraren bij het zoeken, selecteren, beoordelen en toepassen van kennis ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk. De webtool bevordert dat leraren meer onderbouwde onderwijskundige keuzes maken.
  De Hogeschool Rotterdam biedt op de webpagina informatie over het beoordelen van wetenschappelijke bronnen.

Publiekssamenvattingen van onderzoeksresultaten, vertaald naar de onderwijspraktijk

  De Kennisportal Onderwijs geeft toegang tot 20 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Met één zoekactie krijg je zoekresultaten uit alle aangesloten databases en websites gepresenteerd die betrekking hebben op inzichten uit onderzoek naar onderwijs.
  Krijg kosteloos een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op jouw onderwijsvraag via de Kennisrotonde.
  De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.
  Vakblad Didactief bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek.
  De Canon beroepsonderwijs omvat een verzameling artikelen over diverse onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie en geeft resultaten uit onderzoek op toegankelijke manier weer.

  Best Evidence Encyclopedia en Best Evidence Encyclopaedia UK bevatten samenvattingen van educatieve interventies die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.
  Bite Science is een database van het Center for Research on Children, Adolescents, and the Media (CCAM – UvA) met samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek naar jongeren. Educatie is een van de rubrieken in de database.
  Educational Evidence Portal geeft via één ingang toegang tot diverse betrouwbare websites en databases met resultaten van onderwijsonderzoek.
  Teaching and Learning Toolkit biedt toegankelijke samenvattingen van onderwijsonderzoek over leerlingen met speciale behoeften. Bij elk onderzoek wordt kort vermeld hoe effectief de beschreven interventie is, hoe sterk het wetenschappelijk bewijs voor de werking van de interventie is en wat de kosten van de interventie zijn.
  What Works Clearinghouse geeft een overzicht van educatieve programma’s, producten en beleidsmaatregelen die op grond van wetenschappelijk onderzoek het stempel ‘bewezen effectief’ hebben gekregen.
  Science in the Classroom geeft toegang tot o.a. artikelen gepubliceerd in Science, en voorziet deze van aanvullend lesmateriaal.


Sessie op het NRO-congres

Tijdens het afgelopen NRO-congres op 1 november 2017 namen ruim 30 onderwijsprofessionals deel aan de interactieve sessie ‘Open access wetenschappelijke literatuur vinden: hoe pak je dat aan?’. Benieuwd naar de bevindingen?
Bekijk een verslag van de sessie op nro-congres.nl/reportages.

© Hucopix

Contact

Heb je vragen over deze pagina? Heb je kunnen vinden wat je zocht? Heb je aanvullingen, verbetersuggesties of andere feedback? Reacties ontvangen we graag. Neem contact op met Rowan Zuidema, adviseur Kennisbenutting, via r.zuidema@nwo.nl, via 070 349 43 66 of vul onderstaand contactformulier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.