Wie winnen de NRO-verbindingsprijzen in 2018?

Kinderen met een prijs

De nominaties voor de NRO-verbindingsprijzen 2018 zijn bekend! De jury heeft zes kandidaten genomineerd voor de twee prijzen. 

Voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren zijn genomineerd:

  • Daisy Beelen (NOVA College) – Een gesimuleerde praktijkroute voor niveau 2 ICT.
  • Marie-Louise Bijl (Apollo 11) – Begeleidingstool voor onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Kim Blankendaal (Don Bosco College) – Pre-Academisch Onderwijs: praktisch en toekomstgericht onderwijs, een doorlopende leerlijn voor het vwo.

Voor de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers zijn genomineerd:

  • Joris Hoeboer (De Haagse Hogeschool) – De MQ Scan: Snel, betrouwbaar en gevalideerd inzicht in motorische ontwikkeling van kinderen.
  • Janine Stubbe (Codarts Rotterdam) – Performing artist and Athlete Health Monitor.
  • Eric-Jan Wagenmakers (Universiteit van Amsterdam) – JASP: Een gratis en gebruikersvriendelijk statistiekprogramma.

De NRO-verbindingsprijzen stimuleren onderzoekers om na te streven dat ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk wordt benut en leraren om gebruik te maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers gaat naar een wetenschapper wiens onderzoek op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. De NRO-verbindingsprijs voor leraren is bestemd voor een leraar of andere onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Van elk van de genomineerde inzendingen wordt een professionele video gemaakt om ook andere onderzoekers en leraren te inspireren om praktijk en onderzoek dichter bij elkaar te brengen. De video’s gaan tijdens het NRO-congres in première en worden daarna online gezet.

Meer informatie over de genomineerde inzendingen wordt in de komende weken geplaatst op http://www.nro.nl/prijs.

Prijsuitreiking op 31 oktober

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 31 oktober bij het NRO-congres in Utrecht. Alle genomineerden presenteren daar hun inzending. De uiteindelijke winnaars van beide prijzen gaan ieder met een bedrag van € 2.000 naar huis. Tijdens het congres wordt bekend gemaakt welke twee winnaars  de jury heeft gekozen.

Aanmelden voor het NRO-congres kan via www.nro-congres.nl.

Jury

De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit en op duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De jury van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers bestond uit Wilfried Admiraal (hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Leiden), Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter van de Onderwijsraad) en Dick van der Wateren (docent natuurkunde en nl&t aan het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, wetenschapper, auteur en edublogger).

De inzendingen voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren werden beoordeeld op de manier waarop inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn vertaald naar de lespraktijk, op de impact binnen en buiten de school, op inspiratie die uitgaat van deze praktijk voor andere onderwijsprofessionals en op de kwaliteit en de relevantie van het gebruikte onderzoek. Voor de NRO-onderwijsprijs voor leraren werd de jury aangevuld met Liesbeth Breek (docente Frans en onderwijsontwikkelaar Petrus Canisius College Alkmaar, auteur lesmethode Frans en docententrainer), Erna Winter (leerkracht BS Joseph Roosendaal) en Mila Bosman (docente HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur Rotterdam).

Samenwerking

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR), de PO-Raad, de VO-raad, de MBO raad en de Onderwijscoöperatie.