Zes toekenningen voor “Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek”

In maart 2020 hebben zes onderzoekers subsidie ontvangen om gebruik te kunnen maken van het NCO-databestand. De onderzoekers zijn alle zes bezig met hun promotieonderzoek, en houden zich bezig met onderwerpen als onderwijsloopbanen, onderwijseffectiviteit en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De onderzoekers zullen het databestand inzetten in hun promotieonderzoek.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

 • Flexibiliteit van het Nederlandse onderwijsstelsel
  P. Bles, Maastricht University (ROA)
 • De profielkeuze verklaard vanuit de Theory of Planned Behavior
  M. Dijks, Rijksuniversiteit Groningen (GION)
 • De rol van de arbeidsmarkt in de studie- en beroepskeuze
  B. de Koning, Maastricht University (ROA)
 • Onder welke condities doet de gezonde school ertoe?
  L. Vonk, Maastricht University (HSR)
 • De rol van de school bij de profielkeuze
  I. Wichgers, Rijksuniversiteit Groningen (GION)
 • Social networks and educational inequality in the transition from primary to secondary education
  D. Zwier, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

» Meer informatie over het NCO en het databestand kunt u vinden op www.nationaalcohortonderzoek.nl.